Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.

jibundo logo

Je hoeft jouw eigen weg niet steeds alleen te bewandelen. Wanneer iemand even meestapt, kan dat ervoor zorgen dat je op een andere manier om je heen kijkt, andere inzichten krijgt of dat je nadien met hernieuwde energie verder gaat.

Begeleiding op lichamelijk én mentaal-emotioneel vlak ondersteunt jou bij jouw persoonlijke ontwikkeling en het oplossen van of omgaan met specifieke problemen.

Een combinatie van mentaal-emotionele begeleidingsgesprekken en integraal lichaamswerk

Het doel van de integrale coaching is jou te begeleiden in jouw persoonlijke ontwikkeling en tegelijkertijd je innerlijke balans te verbeteren of te behouden. Jouw lichaam en geest zijn één geheel waardoor er een voortdurend samenspel plaatsvindt.

Door de integrale begeleiding kan je nieuwe patronen integreren en incorporeren. Het zorgt ervoor dat jij je verder ontwikkelt, ontplooit, evolueert, groeit, je dromen bereikt via… je eigen weg!

coaching
coaching

De begeleidingsgesprekken bieden jou een klankbord, iemand die je mee helpt jouw eigen antwoorden op je vragen te vinden, een objectief oor dat jou een spiegel voorhoudt, iemand die je stap voor stap naar jouw doel begeleidt, iemand die je de weg in jouw leven helpt (terug) te vinden. Dit zorgt voor minder spanning op mentaal en bijgevolg lichamelijk vlak.

Het lichaamswerk wordt ingezet om eventuele fysieke klachten te verminderen of te laten verdwijnen en jouw lichaamsbewustzijn te laten toenemen. Daardoor kom je dichter bij jezelf, voel jij je lichamelijk beter en ontstaat er een innerlijke rust, wat een positieve invloed heeft op je mentaal-emotioneel welzijn.

De combinatie van gesprek en lichaamswerk zorgt dat zowel jouw geest als jouw lichaam gemakkelijker nieuwe inzichten verwerkt.

Samen jouw evenwicht zoeken

Integrale coaching begint met een gesprek over jouw persoonlijke doelstellingen, met andere woorden: waarom, waarin en waarheen je begeleid wilt worden.

De verhouding lichaamswerk en gesprek bepalen we iedere sessie opnieuw in overleg en afgestemd op jouw behoeften. We verliezen hierbij jouw vooropgesteld doel niet uit het oog.

Gedurende één sessie kan voornamelijk gesprek overheersen, terwijl op een ander moment voornamelijk lichaamswerk aan bod komt, beiden kunnen ook evenveel ruimte innemen of tegelijkertijd plaatsvinden.

Elke sessie gaat over een evenwicht vinden tussen jouw noden op dat moment en stap voor stap te groeien naar wat je initieel aangaf als doelstelling.

Het is verstandiger een kaars aan te steken, dan te klagen over de duisternis.

Lao Tse
coaching
Vanuit kennis én levenservaring

Bij de integrale coaching combineer ik mijn kennis en levenservaring tot een eigen geheel.

De grondslag voor de begeleidingsgesprekken is te vinden in onder andere non-duale coaching, co-actieve coaching, yogafilosofie, shiatsufilosofie, westerse filosofie, psychologie en wetenschappelijke kennis van het lichaam, narratieve therapie, gestalttherapie, de herstelvisie, de natuur en ervaringsdeskundigheid in omgaan met overweldigende ervaringen en PTSS (post-traumatisch stress syndroom), omgaan met NAH (niet aangeboren hersenletsel), omgaan met hoogsensitiviteit en omgaan met het syndroom van Asperger.

Het integraal lichaamswerk is gebaseerd op onder andere shiatsu, yoga, bewust bewegen, dans en anatomische en fysiologische kennis van het lichaam.

Praktisch

Zorg voor gemakkelijk zittende, niet al te dikke kledij.

Gelieve je GSM op stille stand te zetten.

Een integrale coachingsessie duurt 1 uur à 1 uur 15 minuten.

De prijs van een integrale coachingsessie bedraagt 60 euro.

Integrale coaching kan ook in de bedrijfswereld een bijdrage leveren. Bekijk de mogelijkheden via de workshops.

coaching